Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

GIẶT ỦI NAM

STT LOẠI SẢN PHẨM GIÁ
1 ÁO SƠ MI 25.000
2 ÁO THUN CÓ CỔ 22.000
3 ÁO THUN KHÔNG CỔ 18.000
4 QUẦN TÂY, QUẦN JEAN 20.000
5 QUẦN SỌT 15.000
6 QUẦN LÓT 8.000
7 ÁO LÓT 8.000
8 VỚ 8.000
9 KHĂN TAY 8.000
10 ÁO VEST/ÁO LẠNH 50.000
11 KHÁC ......

 

 

GIẶT ỦI NỮ

STT

ÁO SƠ MI/ÁO KIỂU

25.000

1

AO THUN CÓ CỒ

22.000

 

ÁO THUN KHÔNG CỒ

18.000

2

ÁO ĐẦM

40.000

3

VÁY

30.000

4

QUẦN TÂY , QUẦN JEAN

25.000

5

ÁO VEST/ ÁO LẠNH

55.000

6

ÁO LÓT/ QUẦN LÓT/KHĂN TAY

8.000

7

ÁO DÀI

80.000

 

KHÁC

..........

     

THÔNG TIN LIÊN HỆ